Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år


Vi så en svak nedgang i antall konkurser i 2011. Nedgangen fortsatte i 2012, og endte på 12,7% færre konkurser i forhold til 2011.

Ser man på antall konkurser de siste 17 årene, er det i gjennomsnitt 3802 konkurser pr. år. 2012 traff akkurat på snittet, det er registrert 3801konkurser og 944 tvangsavviklinger i 2012.

Det er stor økning i antall nyregistrerte AS'er i 2012; 25 614 mot 16 249 året før, en økning på 58%. Av de nyregistrerte, valgte 66% å ikke ha revisor.

For første gang på ti år er det nedgang i antall nyregistreringer av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Antallet nyregistreringer er halvert siden 2011, og det totale antallet fortsetter å synke. Hovedårsaken til dette er lovendringen fra 01.01.2012 om redusert krav til aksjekapital fra 100.000 til 30.000. Et av målene med lovendringen om at flere skulle stifte aksjeselskap i stedet for NUF, er dermed oppnådd i stor grad. Det gjenstår å se hvor mange av disse nye selskapene som har tilstrekkelig fundament og styring, til å unngå konkursstatistikken.

Grafen nedenfor viser antall konkurser siste 17 år:

© Konkreta

Ref: jbr (05.01.13)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021