Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år


Stor økning

I 2013 så vi en økning i antall konkurser helt fra april. Desember hadde størst økning, med 36,4% flere konkurser enn året før. Totalt sett ble det registrert 4546 konkurser i hele landet, og 984 tvangsavviklinger. Dette er godt over gjennomsnittet de siste 18 år, som ligger på 3843 konkurser.

Næringer

Bygge- og anleggsbransjen topper fremdeles statistikken, med butikkhandel som en god nr. to. Det er for tiden ikke fullt så mange konkurser innen restaurantvirksomhet. Derimot finner vi virksomheter som driver salg og utleie av fast eiendom på tredjeplass i antall konkurser.

Selskapstyper

61% av konkursene og tvangsavviklingene er aksjeselskap, mens 27% er enkeltpersonforetak og 8% er NUF'er.

Nyregistrering

Etablererlysten er generelt stor. Det ble registrert 26.295 nye aksjeselskap i Norge i 2013, og hele 34.276 nye enkeltpersonforetak. Økningen er dermed størst for ENK, til tross for at det er blitt enklere å etablere AS. Det er relativt stor nedgang i antall NUF'er.

 

Grafen nedenfor viser utviklingen i antall konkurser de siste 18 år:

© Konkreta

Ref: jbr (10.01.14)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021