Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis


Konkurser hittil i år:

I årets sju første måneder 2015 er det registrert 3414 konkurser og tvangsavviklinger. Tall for samme perioden i fjor  var 3481. Det tilsvarer en liten nedgang på 1,9 prosent.  Størst nedgang ble registrert i Hordaland med 22,3 prosent. Oppland hadde en nedgang på 15,3 prosent.

Nye foretak:

Det ble registrert 18 206 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår 2015, mot 17 514 i samme tidsrom i fjor. Totalbestanden i Foretaksregisteret har økt fra 459 000 i første halvdel av fjoråret til 469 362 i første halvår i år.

Det ble registrert 13 980 nye aksjeselskap første halvår i år, mot 13 300 i første halvår 2014.

Det ble registrert 19 188 nye enkeltpersonforetak første halvår 2015, mot 18198 i samme periode i fjor. 

Antallet nye norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) fortsetter å gå ned, fra 565 i første halvår 2014 til 539 i første halvår i år.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Ref: jbr (10.08.15)


Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021