Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Nye tall 2014


Økning i antall konkurser

Antallet konkurser og tvangsavviklinger var 5.832 i 2014, mot 5.521 i 2013, dvs. en økning på 5,6% . Størst økning hadde Aust-Agder, med 34%.

Økning i inkassosaker

Nordmenn hadde utestående inkassosaker for 69,5 milliarder kroner. Det utgjør 4,15 millioner inkassosaker, et antall som har økt med 12% siden 2013.

Stor etablererlyst - hvor mange består etter 5 år?

Foretaksbestanden i Norge var etter første halvår 2014 på 459.000. Antall nyregistrerte aksjeselskap er på omtrent samme nivå som i 2013, dvs. ca. 26.000 nye AS'er.Det ble registrert 34.658 nye enkeltpersonforetak i 2014. Av etablerte aksjeselskap i 2007, bestod 44 % av dem fremdeles 5 år senere. Kun 22,5 % av enkeltpersonforetakene bestod etter 5 år.

Kvinneandelen øker

I 2013 utgjorde andelen kvinnelige nyetablerere 37% av enkeltpersonforetakene, og 19,5% av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. (Tall for 2014 foreligger ikke enda.)

Ref: jbr (10.01.15)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021