Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken


Det er registrert 4 730 konkurser og tvangsavviklinger her i landet i løpet av de ti første månedene, mot 4067 i samme periode i fjor. Dette utgjør en økning på 16,6 prosent.

I oktober måned økte antall konkurser med 15,8 prosent i forhold til i fjor.

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken, fulgt av restaurantvirksomhet og virksomhet som driver utleie av fast eiendom. 

68% av konkursene og tvangsavviklingene er aksjeselskap, mens 22% er enkeltpersonforetak og 8% NUF'er.

Ref: jbr (05.11.13)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021