Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Januar 2015


Konkurser på samme (høye) nivå som i fjor

I hele landet var det 403 konkurser og 62 tvangsavviklinger i januar, en økning på 1,3% i fht. januar i fjor.

 

Bransjer

Butikkhandel og bygg- og anleggsbransjen topper statistikken. Detaljhandelen hadde 44 konkurser, mens engroshandelen hadde 15. I byggebransjen ble det registrert hele 50 konkurser i januar, noe som utgjør 12,35% av konkursene.

Vi ser også en del konkurser innen arkitektvirksomhet, revisjon og annen administrativ rådgivning. Til sammen 16 foretak i disse bransjene gikk konkurs i januar.

Ref: jbr (02.02.15)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Økning i antall konkurser

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021