Konkreta
Info om konkurser
Bruk Konkreta
Kompetanse
Kontakt
Lenker
Oppdragsgivere

FORSIDEN


Ta kontakt på e-post Jane Rabbersvik, eller på telefon 941 82983, for å finne ut mer om hva Konkreta kan bistå med.
 
 

Økning i antall konkurser


Første halvår ble det en økning i antall konkurser på 3,4%, for hele landet. Gjennom sommeren så vi en nedgang i juli og en økning i august. Totalt etter åtte måneder er økningen på 3,1% i forhold til i fjor. Antall konkurser holder seg derfor på et høyt nivå, se graf i artikkel "Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år".

Konkursene er godt spredt på ulike bransjekoder. Etter å ha toppet statistikken lenge, kommer nå byggebransjen på andreplass, etter detaljhandel. Detaljhandel hadde 48 konkurser i august, dvs. 15,3%, mens bygg og anlegg hadde 42 konkurser og 13,4%. Tjenesteytende foretak (bl.a. arkitekt- og tekn. tjenester) hadde 24 konkurser i august, dvs. 7,7%. Restaurantbransjen var også godt representert, med 19 konkurser, dvs. 6%.

I august var 68% av konkursene aksjeselskap, 25% var enkeltpersonforetak og 5% NUF'er. Vi ser en fortsatt nedgang når det gjelder NUF'er, både i nyregistreringer og antall konkurser.

Antall registrerte foretak i Norge er nå 459 000.

Ref: jbr (04.09.14)


Liten nedgang i antall konkurser på landsbasis

Sørlandet er godt representert på konkursstatistikken

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest konkurser

Januar 2015

Nye tall 2014

Antall konkurser og inkassosaker

Antall konkurser øker

Slik gikk det i 2013 - med graf for de siste 18 år

November: Bygningsbransjen topper fremdeles konkursstatistikken

Bygningsbransjen og butikkhandel topper statistikken

August 2013

Økning i antall konkurser første halvår

Konkurstallene på samme nivå som i fjor

Slik gikk det i 2012, og historikk siste 17 år

 

* * * * Konkreta, Håkonsensvei 6, 4616 Kristiansand S. Tlf. 941 82983. E-post: post@konkreta.no * * * *Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2021